Սկիզբ

ՌՕՔԵՄՓ մշակութային ժառանգության պահպանության, կառավարման և արժևորման 
տարածաշրջանային կենտրոնը ստեղծվել 2019թ. Բոլոնիայի համալսարանի Ալմա մատեր ստուդիորուﬕ և ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ﬕջև կնքված համաձայնագրի հիման վրա՝ Համագործակցության զարգացման իտալական գործակալության աջակցությամբ:
ՌՕՔԵՄՓ տարածաշրջանային կենտրոնում մշակվում և առաջարկվում  են ռազմավարություններ ու ծրագրեր, որոնք միտված են տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով մշակութային ժառանգության պահպանությանը, կառավարմանը և արժևորմանն  ուղղված միջամտությունների որակի բարելավմանը: Այն նաև խորհրդատվական մարմին է, որը գործում է հինգ թեմատիկ ոլորտներում ՝  մշակութային ժառանգության կառավարում, դասընթացների իրականացում, չափորոշիչների սահմանում, հաղորդակցություն, տարածաշրջանային մասնագիտական ցանցի ստեղծում :